O KONFERENCJI

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XIII Międzynarodową Konferencję „Psychogeriatria 2019 – Stan obecny”, która odbędzie się w dniach 29-30.11.2019r we Wrocławiu.

Tematyka Konferencji obejmować będzie zarówno najnowsze koncepcje patogenetyczne, jak i możliwości leczenia schorzeń występujących w wieku senioralnym. Wystąpienia wybitnych specjalistów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata, przybliżą Uczestnikom kierunki rozwoju współczesnej psychogeriatrii na najbliższe lata.

Konferencja odbędzie się w Haston City Hotel we Wrocławiu.

Ubiegłoroczna konferencja została przez Państwa bardzo wysoko oceniona, stąd liczymy na Państwa przybycie również tym razem. Zapraszam serdecznie w imieniu swoim oraz Komitetu Organizacyjnego.

Z poważaniem
Prof. dr hab. Jerzy Leszek
Przewodniczący Komitetu Naukowego

„Psychogeriatria 2019 - Stan obecny”​

Do zjazdu pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

TEMATYKA

„Psychogeriatria 2019
- Stan obecny”

stanowi przegląd aktualnych koncepcji patogenetycznych oraz możliwości terapii różnych schorzeń występujących w starszym wieku. Ponadto, ocenia systemy wsparcia dla osób w wieku senioralnym oraz nakreśla kierunki i tendencje rozwoju współczesnej psychogeriatrii na najbliższe lata.

CELEM GŁÓWNYM

konferencji jest wskazanie na dynamiczny rozwój psychogeriatrii, wiedzy interdyscyplinarnej, która posługuje się nowoczesnymi narzędziami badawczymi i której rozwój, również w Polsce w kontekście starzejącego się społeczeństwa, powinien być istotnie zauważalny. Kongres daje możliwość spotkania i wymiany doświadczeń specjalistów z zakresu geriatrii i zdrowia psychicznego z całego świata.

TEMATYKA KONFERENCJI

PRZEWIDYWANE EFEKTY

To przełamywanie stereotypowego sposobu myślenia zarówno w odniesieniu do samej psychogeriatrii jak i w procesie rozwiązywania aktualnych i antycypowania przyszłych problemów badawczych, wymiana doświadczeń naukowych i upowszechnianie nauki w środowisku krajowym międzynarodowym.


Udział w konferencji znakomitych i uznanych ekspertów zarówno z Polski jak i z krajów europejskich i pozaeuropejskich gwarantuje wysoki poziom merytoryczny prezentowanych wykładów, ponadto ułatwi nawiązanie cennych kontaktów zawodowych i międzynarodowej współpracy naukowej.