PROGRAM

 • immunogenetyka
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • obrady plenarne
 • debata naukowa
 • sesja posterowa
trybik1-min

PROGRAM KONFERENCJI

obejmuje obrady plenarne z wykładami zaproszonych gości, ponadto debatę naukową na bazie prezentowanych referatów.

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień z kręgu psychogeriatrii, obejmujących zarówno problemy kliniczne ale również szeroko pojętej neurobiologii (np. immunogenetyki, biochemii czy biologii molekularnej), udział znakomitych wykładowców reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe zarówno Polski jak z krajów europejskich i pozaeuropejskich (USA, Kanady, Japonii, Meksyku i Australii) pozwoli również na wielokulturowe spojrzenie na psychogeriatrię.

Niewątpliwie są to cechy wyróżniające naszą konferencję w skali propozycji krajowych.

„Psychogeriatria 2019 - Stan obecny”​

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA POSTEROWA

Informujemy, że termin nadsyłanie abstraktu plakatu naukowego
został przedłużony do dnia 20.10.2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji plakatowej, która odbędzie się podczas konferencji w dniu 29.11.2019r.

Prosimy o nadsyłanie abstraktu plakatu naukowego za pomocą formularza rejestracyjnego do dnia 20.10.2019r.

Abstrakt plakat powinien zawierać:

 • wszystkich autorów pracy
 • tytuł pracy (polski i angielski)
 • nazwę ośrodka, z którego pochodzi praca
 • Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 300 słów.
 • Pod streszczeniem należy umieścić od 3 -5 słów lub wyrażeń kluczowych

Należy określić kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • BIOLOGICAL PSYCHIATRY
 • NEURODEGENERATIVE DISORDERS
 • PSYCHONEUROIMMUNOLOGY
 • PSYCHOGERIATRY
 • PRIMARY CARE

O zakwalifikowaniu abstraktu będziemy informować drogą mailową w terminie do dnia 30.10.19.
Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do sesji posterowej  proszeni są o przygotowanie prac wg następujących kryteriów:
Preferowane wymiary posteru  to 70 x 100cm (format B1),
orientacja pionowa, druk kolorowy lub czarno-biały

Język konferencji: angielski i polski.
W czasie wykładów przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne.

 Piątek – 29.11.2019
8:30 - 8:45Rozpoczęcie
8:45 - 9:00Przemówienia zaproszonych gości (przedstawiciele Władz Uniwersytetu Medycznego).
Sesja 1 - Challenges of Psychogeriatry
Session Chair – Prof. Sławomir Michalak
09:00 - 09:20Prof. Małgorzata Sobieszczańska (Polska): Addictions in the elderly
09:20 - 09:40Prof. Breno Diniz (Kanada) – Depression, Aging and Cognitive Dysfunction: an Association Beyond Chance
09:40 - 10:00Prof. Sławomir Michalak (Polska) – Behavioral and psychological signs and symptoms of dementia
10:00 - 10:20Dr med. Jakub Grabowski (Polska) – Aggressive behavior and prognosis in Mild Cognitive Impairment (MCI)
10:20 - 10:35Dyskusja
10:35 - 10:50Przerwa kawowa
Sesja 2 – Prevention in Psychogeriatry
Session Chair - Prof. Jerzy Leszek
10:50 - 11:10Prof. Sabine Bährer-Kohler (Szwajcaria): "Global aspects of diversity, lifespan and old age"
11:10 - 11:30Prof. Masa Takeda (Japonia) – Cognitive Reserve and Dementia
Prevention
11:30 - 11:50Prof. Claudie Jacova (USA) – Worries about emotional consequences discourage help seeking in individuals with subjective cognitive decline
11:50 - 12:10Mgr Katarzyna Szczechowiak (Polska) - Wpływ diety na rozwój otępienia w przebiegu choroby Alzheimera
12:10 - 12:25Dyskusja
12:25 - 12:40Przerwa kawowa
Sesja 3 – Pathogenesis in Psychogeriatry
Session Chair - Prof. Urszula Wojda
12:40 - 13:00Prof. Urszula Wojda (Polska): Circulating micrornas as biomarkers of Alzheimer’s diseases and cancer: inverse relationship of molecular signatures
13:00 - 13:20Doc. Błażej Misiak (Polska): Transposable elements in the human genome and their role in aging and neurodegenerative disorders.
13:20 - 13:40Prof. Carol Holland (UK):"Person-centred care and non-pharmacological treatments for people with dementia – Living with dementia"
13:40 – 13:55Dyskusja
13:55 - 14:45Lunch
Sesja 4 - Therapy in Psychogeriatry
Session chair - Prof. Tadeusz Parnowski

SPONSOR SESJI - HASCO-LEK S.A

14:45 - 15:05Prof. Tadeusz Parnowski (Polska): Traps in geriatric psychopharmacotherapy
15:05 – 15:25Prof. Arturo Solis (Meksyk): Affective diseases and Neuromelanin, a previously unknown interaction
15:25 - 15:45Prof. Markku Kurkinen (USA): Alzheimer’s drugs: targeting synaptic glutamate uptake
15:45 - 16:05Prof. Dorota Religa (Szwecja): Antipsychotic Treatment Associated With Increased Mortality Risk in Patients With Dementia
16.05 – 16.25Mgr Leszek Guga - "Godność a język w opiece długoterminowej - wyzwania opiekunów nieformalnych."
16.25 – 16.40Dyskusja
16:40 -16.55Przerwa kawowa
Sesja 5 – Main actors in Psychogeriatry
Session chair – Prof. Jacek Jaworski
16:55 - 17:15Prof. Jacek Jaworski (Polska): The contribution of mTOR kinase to brain development and decline
17:15 - 17:35Prof. Umberto Galderisi (Włochy): Senescence of stem cells and neurodegenerative diseases
17:35 – 17:55Prof. Naomi Hachiya (Japonia): Mechanisms of neurodegeneration caused by mitochondria: focusing on prion diseases.
17:55 - 18:10Dyskusja
 Sobota - 30.11.2019
Sesja 6 – Primary Care in Psychogeriatry
Session Chair – prof. Donata Kurpas
9:30 - 9:50Dr. Nicoleta Tataru (Rumunia): Ethics and law in the end-of-life care of elderly with or without dementia
9:50 - 10:10Prof. George Chakhava
Ilia Nadareishvili MDPhD
(Gruzja): Complementary and Alternative Medicine Integration into Psychogeriatric Care in Georgia
10:10 - 10:30Prof. Donata Kurpas (Polska) – Integration of care for aging patients - Project Regions4PerMed
10:30 - 10:50Prof. Carlos Augusto de Mendonça Lima (Szwajcaria) – Primary Care Mental Health in Older Adults – a global perspective
10:50 - 11:10Prof. Victoria Tkachenko (Ukraina) – mhGAP implementation in primary care in Ukraine
11:10 - 11:25Dyskusja
11:25 – 11:40Przerwa kawowa
Sesja 7 – Alzheimer’s Disease in Psychogeriatry
Session Chair - Prof. Stavros Baloyannis
11:40 - 12.00Prof. Józef Opara (Polska) – Contemporary methods of evaluation of Acitvities of Daily Living in Alzheimer’s Disease
12:00 - 12:20Prof. Stavros Baloyannis (Grecja) - The Hypothalamus in Alzheimer’s disease
12:20 - 12:40Dr Marta Sochocka (Polska): Role of the peripheral innate immune system in Alzheimer’s Disease
12:40 - 13:00Prof. Norbert Muller (Niemcy): Amyloid Plaques in Alzheimer’s Disease: Injury or Protection?
13:00 - 13:15Dyskusja
13:15 - 14:00Lunch
Sesja 8 – Diagnostic Chellanges in Psychogeriatry
Session chair - Prof. Marek Sąsiadek
14:00 - 14.20Prof. Radosław Kaczmarek (Polska) – The quality of life of visually impaired patients with regard to visual needs adapted to the changing world.
14:20 - 14:40Prof. Marek Sąsiadek (Polska) – Morphological and functional radiological markers of dementing diseases
14:40 - 15:00Dr Piotr Hańczyc (Polska) – Novel methods for detecting and imaging of neurodegenerative diseases
15:00 - 15:20Dr Renata Wallner (Poland) - Adaptation and validation of polish language versions of test for diagnosing cognitive functions in Parkinson's disease
15:20 - 15:40Prof. Przemysław Niewiński (Poland) - Pharmacogenetics in the psychogeriatric pharmacotherapy optimization.
15:40 - 16:00Prof. Jerzy Mozrzymas (Poland) - Extracellular proteolysis - key player in cognition and brain pathology
16:00 - 16:20Dyskusja
16:20 - 16:35Zakończenie Konferencji