PATRONATY

„Psychogeriatria 2019 - Stan obecny”​

KONTAKT

HONOROWY

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego
im Piastów Śląskich we Wrocławiu

Patronat Honorowy
Prezydenta Wrocławia

PATRONATY

MEDIALNY